Vyhodnotenie polročnej práce

31.01.2012 18:21

V utorok sme takto vyhodnotili naše aktivity, správanie a službičky v školskom klube.