Utorok

03.12.2013 20:34

PDA- Prečo Slnko vychádza a zapadá- čas, meranie času, druhy hodín, DÚ- vypracovanie PL. Vo štvrtok si zopakujeme učivo o objeme, o hmotnosti, o teplote, topení a tuhnutí, skvapalňovaní, vyparovaní a čase.

SJL- Zopakovanie učiva o vybraných slovách po "B". vybrané slová po "M"- naučiť sa slová z rámčeka v zošite.

P.S.: Nezabudnite na geometriu.