Utorok

19.11.2013 20:17

PDA- Vyparovanie a skvapalňovanie- uč str. 26- naučiť sa vetu v ružovom pásiku

MAT- vypracovanie pripravených pracovných listov a dokončiť stranu 40 v PZ.

SJL- vybrané slová po "B" Naučiť sa vybrané slová. Uč. str. 27/7,8, str. 28/9,11. DÚ- str. 28/10