Utorok

01.10.2013 19:22

PDA- Pagaštan konský a gaštan jedlý- nakresliť do zošita strom, list a plod obidvoch stromov. Dlhodobá úloha- POKUS- zasadiť do slkeneného pohára( menšej  fľaše)  gaštan prinesený zo školy. Do zošita na nalepený pozorovací plagát napísať dátum posadenia a postupne zapisovať zmeny.  

SJ- Abeceda- str. 12/14-písomne, 15-ústne, DÚ- 18 a naučiť sa druhý riadok abecedy

MAT- precvičovanie odčítania dvojciferných čísel s prechodom. DÚ- uč. str. 9/62. PZ- str. 13/2