Utorok

24.09.2013 19:02

PDA-Rastliny- súčasť prírody. Prečo stromy plačú- uč. str.12- prečítať a naučiť sa poznámky zo zošita- čo je to miazga a čo je živica.

SJL- Opakovanie tvrdých a mäkkých spoluhlások- písanie pravopisného cvičenia.

MAT- Opakovanie sčítania a odčítania do 100- uč. str. 8/49- cvičenie dokončiť za DÚ, PZ- str. 9/3,4 a  10/1,3,5

INF- Programovanie s včielkou BEE-BOT