Utorok

12.06.2018 09:57

MAT- príprava na koncoročné opakovanie učiva, precvičovanie učiva v zošite. Opakovanie si napíšeme zajtra.

SJL- Písanie samostatnej práce zo SJL. 

Čít- Moja mama vidí nebo- čítanie poézie

P.S.: Vo štvrtok na PDA  budeme otázkami opakovať učivo a uzatvárať známky.