Utorok

05.06.2018 10:27

SJ- Opakovanie- str. 110/ modrá tabuľka-písomne, DÚ- str. 111/7.

MAT- Opakovanie písomného sčítania a odčítania- 64/1, 65/1

Čítanie- Otcovská rada- strany 114 a 115.DÚ- vypísať mená včetkých mačiek z textu Mačky vo vreci.

P.S.: Dnes doniesli žiaci tlačivo: Súhlas zákonného zástupcu. Prosím o dôkladné vyplnenie tlačiva. Je to dôležité.Tlačivo obratom doniesť do školy. Rodičia chýbajúcich žiakov- zastavte sa v škole, prosím.  Ďakujem.