Utorok

29.05.2018 09:27

MAT- PZ str. 31/ celá strana, 32/ DÚ- 1,2,3, 4 a 5 je DDÚ.

SJ- Slovesá, str. 106 Slová s podobným významom / 11-ústne, 12/písomne, 13-ústne, 14- ústne, 15-ústne, str. 107/ 1P- samostatne vypísať slovesá, DÚ- 2P.

Čít- Medveď a komár- báseň vedieť čítať s porozumením. vedieť čo je poézia a čo je próza.