Utorok

23.10.2012 20:03

SJL- Rozlišovacie znamienka- Dve bodky- precvičovanie učiva- uč. str. 35-4 cvičenie, práca v pracovnom zošite, zajtra zopakujeme rozlišovacie znamienka a vo štvrtok napíšeme opakovanie.

Čít- čítanie s porozumením z Čítanky -článok Byť dráčikom je úžasné- horná časť po slovo háčkujem.

Mat- Počítanie s prechodom cez desiatku- úvodná hodina- uč. str. 13- počítanie s Hugom(počítanie po jednom) DÚ- str. 13 cv. 2

       PZ- str. 28- 1,2, str. 29-1,2,3,4

PDA- kalendárny a školský rok- poznať mesiace v roku.