Utorok

13.02.2018 10:04

MAT- GEO-  Jednotky dľžky PZ str. 25, 26/4,5, DÚ str. 27/ 8,9,10.

SJ- Opis predmetu str. 60.DÚ- napíš niekoľko pokynov na opis predmetu- hračka, peračník, izba, oblečenie,.....max. 5 viet.

Čít- čítanie s porozumením  text PANDA.