Utorok

06.02.2018 10:33

SJ- Opakovanie vybraných slov a písanie cvičného diktátu. Zajtra napíšeme školský diktát.

MAT- Delenie číslom 5. PZ str. 12/ celá, 13/ 40,45,50. DÚ do zošita 14/ 0.

Čít- Hra pre tvoje modré oči. Každý si vyberie jednu časť na čítanie. Do zošita vypísať druhy zeleniny a obilia z článku. 

P.S.: Hygienické potreby do triedy prosím od rodičov Nelky, Boriska a Lukáška. Ďakujem.