Utorok

23.01.2018 10:51

MAT-písanie polročnej samostatnej práce

SJ- Opakovanie učiva,zopakuj abecedu, rozdelenie hlások, delenie slov na slabiky, vybrané slová, verš, rým, oznam, správa, inzerát, reklama, povesť, rozprávanie.

Čít- Modrá hojdačka- str. 64