Utorok

28.11.2017 11:28

Čít- čítať s porozumením článok Pánko Snehulianko- celý.Vedieť odpovedať na otázky za textom.

MAT- Finančná gramotnosť. PZ str. 42

SJ- Samostatná práca, precvičovanie učiva.