Utorok

24.10.2017 10:22

MAT- PZ str. 23- úloha na jesenné prázdniny. Str. 24- celá.

SJ- Príbuzné slová- uč. str. 24/ zelená tabuľka-prečítať, cv. 7-pisomne, DÚ- str. 24/opakovanie s Opkom Hopkom

Čít- článok Ester a Albatros- druhá strana.

Písanie- str. 15