Utorok

10.10.2017 11:21

Čít- Telefón- str. 21- 22 po slovo prerušilo.

Pís- str. 8- celá

Mat- Geo- str. 6 celá

SJ- str. 18- modrý rámček vedieť, cv. 11-písomne, DÚ cv. 12