Utorok

09.10.2012 18:43

SJL- Rozlišovacie znamienka- význam slov látka-latka, bábka-babka, šteňa-stena, koža-koza.Cvičenie 7 a 8. DÚ-lienka s jednou bodkou.

MAT- Rozvíjanie finančnej gramotnosti-práca s papierovými mincami a bankovkami. DÚ- uč. str. 10-príklad 5 (4 stlpce)

Čít- báseň- Žltá jeseň-čítanie s porozumením

VLA- Deň školáka- časti dňa a dni v týždni

P.S.: Zajtra potrebuje  p. uč. Semanová návratky ohľadom kníh z AJ