Utorok

03.10.2017 10:31

SJ- Opakujeme tvrdé a mäkké spoluhlásky z 2. ročníka. Doplňanie i-y do slov. Zajtra cvičný diktát.

MAT- Opakovanie z 2. ročníka. Sčítanie a odčítanie jedno a dvojciferných čísel s prechodom, okienkové príklady, slovné úlohy (výpočet, odpoveď), o koľko viac, o koľko menej, usporiadanie čísel, čo je súčet, čo je rozdiel.