Utorok

01.04.2014 20:40

PDA-Zopakovanie učiva o zmysloch, vypracovanie pracovných listov. Vo štvrtok si o zmysloch napíšenie krátku prácu.

SJL- Vybrané slová po "Z"- opakovanie a prehlbovanie učiva- uč. str.67/7-ústne, 68/8,9-písomne. DÚ-str.68/ opakovanie s Opkom Hopkom a pripraviť sa na zajtrajší diktát (vybrané slová po "Z")

MAT- preverovanie vedomosti -násobenie a delenie č. 6, opakovanie delenia číslom 7.Práca s pripraveným PL.