Utorok

18.03.2014 18:52

PDA- Zmysly-zrak- prečítať si text v učebnici a urobiť stručné poznámky

SJL- Vybrané slová po "V"- vydra, výr, vyžla, vyhňa, prehlbovanie učiva

MAT- Delenie číslom 5, precvičovanie učiva, Precvičujeme delenie  každý deň na www.onlinecviceni.cz