Utorok

18.03.2014 18:49

PDA- Zmysly- zrak-prečítať si text z učebnice a urobiť stručné poznámky

SJL- Vybrané slová po "V"- dokončenie a opakovanie učiva

MAT- Delenie číslom 5- precvičovanie učiva