Utorok

04.02.2014 13:05

PDA- Elektrický obvod- prehlbovanie učiva

SJ- Vybrané slová po "R"- Slovo RYS- str. 48/6,7,8. Slovo RYŤ- str. 49/10. Slovo HRÝZŤ- str. 49/11, DÚ- cv. 12. (DÚ nepíše Ninka, Dami, Sebastián a Janík)

MAT- Zopakovanie celej násobilky -ústne. Geometria: premena jednotiek DECIMETER- PZ- str. 85- celá. Zajtra nezabudnúť zošity na geometriu.

P.S. Plastové fľaše nenoste do LIDLU, ale do školy. Nastali zmeny v súťaži.