Štvrtok

12.12.2013 19:47

PDA- Vesmír- Slnečná sústava- naučiť sa poznámky nalepené v zošite. DÚ dokončiť kreslenie planét

Čítanie- čítanie s porozumením z knihy o Pippi str. 116 a 117. DÚ- vypracovanie pracovného listu (ktorý je zložený v knihe Pippi )

VLA- Krásy Slovenska- Pohoria- naučiť sa poznámky zo zošita.DÚ- nakresliť, alebo nalepiť chránemú rastlinku, hubu, zviera.