Štvrtok

05.12.2013 19:49

PDA- Zopakovanie učiva, úvod do učiva o vesmíre.DÚ- nakresliť mimozemšťana podľa vlastnej fantázie.

Čítanie- pokračovanie v čítaní o Pippi (ďalšie dve strany)

VLA- Susedné štáty Slovenska- vedieť vymenovať a ukázať na mape. DÚ- nakresliť(nalepiť) vlajky susedných štátov Slovenska.