Štvrtok

28.11.2013 16:40

PDA- Aj čas sa dá merať- prepísať do zošita a naučiť sa informácie o čase z ružovej tabuľky zo strany 29.

Čít- Pippi str. 98 a 99, Písanie str. 22 a 23

VLA- zopakovanie učiva. Do zočita na celú ďalšiu stranu nakresliť glóbus a napísať z učebnice vetu Glóbus je......

P.S. Opakujte si matematiku sčítanie a odčítanie do 1000 -v pondelok písomná práca a vybrané slová po "B" - čaká nás opakovanie učiva.