Štvrtok

21.11.2013 20:43

PDA- Skvapalňovanie a vyparovanie- uč str. 27 (ružový obdĺžnik)

Čít- ďalšie dve strany a DÚ- písanie str. 19

VLA- Ako vzniká mapa- str. 18 a 19 ( ako vzniká mapa, kartograf, vrstevnice, druhy máp). Zopakovať učivo od začiatku šk. roka- vo štvrtok 28.11.2013  bude test