Štvrtok

17.10.2013 19:10

PDA-Veci okolo nás. Pevné (tuhé)  látky.str. 21 . DÚ- priniesť v utorok do školy obrázky rôznych vecí.

Čít.- pokračovať v čítaní s porozumením (ďalšie dve strany). Mimočítankové čítanie - prečítať článok Biela palička a vypracovať otázky a úlohy k textu

VLA- Obzor- str. 13