Štvrtok

14.06.2018 12:18

Celodenné opakovanie učiva. Prírodovedná hra v skupinách.

Zajtra opakovanie z Vlastivedy