Štvrtok

17.05.2018 10:28

MAT- Počítanie slovných úloh zo strany 65. Str. 66/ 1,2, dokončiť za DÚ.

SJ- Číslovky- prehlbovanie učiva.DÚ- napíš 6 viet s číslovkami.

P:S. : V pondelok bude fotenie triedy.