Štvrtok

26.09.2013 19:26

PDA- Pozorovanie prírody-výchádzka, pozorovanie stromov platan, gaštan,...

Čít- dočítanie prvej kapitoly z knihy Pippi (str. 14/15)

VLA- Svetové strany - hlavné a vedľajšie- DÚ- naučiť sa vety zo zošita