Štvrtok

25.01.2018 09:34

SJ- Vybrané slová po S: Syn, syr, sýty, sypať. DÚ- str. 55/10