Štvrtok

18.10.2012 19:29

SJL- Rozlišovacie znamienka -Vokáň- Uč. str. 34-1,2,4, DÚ-lienka

MAT- PZ- str. 23-1 a 3, 24-1,2,3

Čítanie- Mimočítankové čítanie-str. 14-Mráčik-vypracovanie úloh č. 1,2,3,4,5

P.S. Zajtra uvítame v triede  také ovocie, ktoré sme ešte nemali......