Štvrtok

07.12.2017 10:01

SJ- Vybrané slová po P. Slová KOPYTO a PYKAŤ. Uč.str. 42/12-písomne, 14-ústne, 12- DÚ.

MAT- Precvičovanie násobilky 1 a 2.DÚ- str. 47/ celá- dokončiť doma kto nestihol v škole.Naučiť sa násobilku 1 a 2!!!