ŠTVRTOK

30.11.2017 10:24

SJ- Vybrané slová po P. Slová pýcha a pýtať. Uč. str. 39/ 1-ústne, 2-ústne, str. 41/ 4-ústne, cv. 5- DÚ. 

MAT- Násobíme číslom 2. Násobky čísla 2.  Naučiť sa!