Štvrtok

02.11.2017 10:28

MAT- PZ- celá strana 26,28 a 29.

SJ- Vybrané slová po B- BYSTRÝ, BYŤ/ BIŤ- str. 27- 7 a 8 ústne, str. 28- 9 ústne,  DÚ- str. 28/ 10.