Štvrtok

05.10.2017 11:17

M- Žiaci dostali domov opakovaciu prácu. Zajtra ju doniesť do školy. Kto urobil viac chýb, doma precvičte a v pondelok napíšeme opravnú prácu.Do školy nosíme geometriu.

SJ- Písanie kontrolného diktátu-prosím diktát podpísať a  zošit priniesť do školy. Ďakujem.

P.S.: Prosím rodičov Samka B, Jasmínky a Terezky D. doniesť hygienické potreby. Tento mesiac stačia iba vyťahovacie vreckovky- 2 balíčky.Ďakujeme.