Štvrtok

27.02.2014 20:48

PDA- Zmysly- skupinová práca

Čítanie - z knihy Výlety tety Ety 

Vlastiveda- Časová príamka.

P.S.:  ANJ- Odkaz od pani učiteľky Fedoríkovej- je potrebná  dôslednejšia domáca príprava na hodiny.