Štvrtok

09.01.2014 20:51

PDA- Prezentovanie projektov "Slnečná sústava"

Čítanie- Mimočítankové čítanie str. 16 a str. 18/Ako sa živia rastliny (čítať s porozumením 3-krát)

P.S.: Opakovať vybrané slová po "M" a násobilku 2-3-4