Štvrtok

11.10.2012 20:37

SJ- Rozlišovacie znamienka- DĹŽEŇ-  uč. str. 30- 5 (ústne), 31- 6 (do zošita), DÚ-  7 cvičenie

MAT- Počítanie s pomocou, práca s mincami,  uč. str. 11-úloha 11-ústne,  úloha 15- do zošita, DÚ- str. 12- 19 úloha

Čit- naučiť sa naspamäť básničku Žltá jeseň

P.S.: V pondelok opäť Mimočítankové čítanie . Môžete posielať poplatok za učebnice AJ. 

.