ŠTVRTOK

04.10.2012 19:12

SJL- Hláska a písmeno, práca s pripravenými pracovnými listami. 

Č- Mimočítankové čítanie   Kaktus- str. 10-11/ 3,4,5,6

MAT- Rozvoj finančnej gramotnosti -poznávanie bankoviek a mincí, riešenie príkladov a úloh z praktického života