Streda

11.09.2013 20:01

MAT- Opakovanie učiva z 2. ročníka

PZ- str. 3,4. DÚ- učebnica str. 5/23

SJL- Rozdelenie hlások -opakovanie učiva

Učebnica: str. 5/2 cv. písomne  a 3 cvičenie ústne

Zopakovať tvrdé spoluhlásky

Čít- čítanie z Čítanky :

 Článok na str. 5/ Kde bolo, tam nebolo, .....

(článok prečítať najmenej 2-krát)