STREDA

04.12.2013 19:26

SJL-Vybrané slová po "M" . Dnes vybrané slovo MY . Uč. str. 33/1,2- ústne.Str. 34/4-písomne.

MAT- Geometria- Milimeter- PZ- str. 81/2, 82/celá strana

Čít- Pokračujeme v čítaní s porozumením z knihy o Pippi strany 102 a 103. Písanie str. 24.

P.S. : Každý deň precvičovať básničky k vystúpeniu.