Streda

27.11.2013 19:59

SJL- Inzerát- str. 31/1, prepísať tabuľku Inzerát je......(naučiť sa to), 2 a 3 cvičenie. DÚ- nájdi a nalep do zošita 3 inzeráty.

MAT- uč. str. 21/61, 22/69, DÚ- 22/73. V pondelok si napíšeme opakovanie o trojciferných číslach.

Čít- Pippi- 95 a 96. Písanie str. 21

P.S.: Zbierať do budúceho piatku na VV papierové rolky od kuchynských utierok (kto môže)