Streda

20.11.2013 20:01

MAT- Sčítanie a odčítanie do 1 000. Práca v PZ- str. 41 a 42.

SJL- Vybrané slová po "B" - vybrané slová BYŤ - BIŤ - uč str. 28/12,14

Čít- pokračovanie čítania z knihy o Pippi- ďalšie dve strany