Streda

13.06.2018 10:01

MAT- Písanie záverečnej práce

SJ- Opakovanie učiva-precvičovanie

PDA- Opakovanie učiva. Zajtra doniesť prírodovedu .