Streda

16.05.2018 13:06

MAT- Riešenie slovných úloh- str. 64/6,8,10,12,13.

SJ- Písanie krátkej opakovacej práce- určovanie slovných druhov.Číslovky str. 100/1,2 ústne, 101/3,4-ústne.

PDA- Srdce a cievy- str. 50 a 51.