Streda

09.05.2018 12:06

MAT- Slovné úlohy, PZ str. 52/ celá, 53/9.

SJ- Opis ilustrácie- str. 98/ 1,2- ústne. DÚ- Napísať svoju presnú adresu do zošita. 

PDA- Mozog- prečítať strany 48 a 49.