STREDA

25.09.2013 20:00

MAT- Sčítanie a odčítanie do 100- prehlbovanie a opakovanie učiva. PZ- str.11/1a3, 12/1,3,4.V piatok napíšeme prácu na odčítanie do 100.

SJL- Oprava pravopisného cvičenia a precvičenie najčastejších chýb.

Čít- vypracovanie PL a za DÚ čítanie strán 14-15 z knihy Pippi....