Streda

14.02.2018 08:22

SJ- Vybrané slová po V. VY, vykanie. Str. 61/ 2,3,4-písomne.

MAT- GEO- 26/ 6,7, 27/ celá, 28/ 12 DDÚ. Naučiť sa jednotky dlžky zo zošita- cm, dm,m.

PDA- Vesmír- krátke zopakovanie učiva. Technika- Prečo sa lopta kotúľa.Vedieť poznámky nalepené v zošite. Uč str. 32 a 33.

 

Na základe Metodického usmernenia MŠ SR, č.15/2005-R, čl. 5, bod 2, ZŠ P. Horova Michalovce oznamuje, že v dňoch 15.2. - 19.2.2018, bude z dôvodu vysokej chorobnosti prerušený výchovno-vzdelávací proces. 
Vyučovanie začne dňa 20.2.2018 - teda v utorok.