STREDA

13.12.2017 17:06

MAT- Delilka do 20. Úvod do delenia. DÚ- precvičovať násobilku do 30. PZ str. 53, 54/3.

SJ- Reklama. Výroba reklamného plagátu. Vyhodnotenie cvičného diktátu. V piatok si napíšeme školský diktát.

PDA- Zopakovanie tem. celku VECI OKOLO NÁS  od str. 20 po stranu 27. V stredu napíšeme opakovanie.

P.S.: Žiacke knižky ostali v škole.