Streda

24.10.2012 20:46

SJL- Rozlišovacie znamienka- prehlbovanie učiva- práca v PZ

MAT- Počítanie s prechodom cez desiatku- počítanie po jednom. DÚ- str. 13-3